Θησέας Κυκλάδων

3 χρόνια «Eφηβικές Aνησυχίες» …κάνε log in!

Για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν τα διαδικτυακά εργαστήρια για μαθητές & μαθήτριες λυκείου των Κυκλάδων με τίτλο: «Εφηβικές Ανησυχίες» …κάνε log in!

Η ιδέα για την υλοποίηση αυτών των εργαστηρίων «γεννήθηκε» την περίοδο της πανδημίας Covid 19, όπου για εκτεταμένο χρονικό διάστημα εφαρμοζόταν ευρέως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία των υγειονομικών και κοινωνικών περιορισμών κρίθηκε σημαντικό να δημιουργηθεί ένας διαδικτυακός χώρος έκφρασης συναισθημάτων, σκέψεων και προβληματισμών για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της φάσης της εφηβείας. 

Αρχικά, την περίοδο 2020 – 2021, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 5 εργαστήρια, σε μηνιαία συχνότητα, με θεματολογία που αφορούσε στην ανάδειξη προσωπικών δυνάμεων και ικανοτήτων σε μια εποχή που χρειάζεται ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ξεκάθαρη οριοθέτηση και λειτουργική επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και στη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων με αποτελεσματικούς τρόπους (περισσότερες πληροφορίες εδώ). Παρά τις δυσκολίες, που σχετίζονταν κυρίως με την κακή σύνδεση και τον ελλιπή τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και την προσέγγιση των εφήβων, υπήρξε ικανοποιητική συμμετοχή μαθητών από αρκετά νησιά. Ειδικότερα, το εργαστήριο με κεντρικό θέμα το άγχος των εξετάσεων επαναλήφθηκε λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος.

Η θετική αποτίμηση της πρώτης χρονιάς ενίσχυσε την υλοποίηση νέων εργαστηρίων και την επόμενη χρονιά 2021 – 2022. Πραγματοποιήθηκαν 7 εργαστήρια, στη θεματολογία των οποίων προστέθηκαν η αποδοχή και η διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων, καθώς και η διερεύνηση και η αναγνώριση προσωπικών στόχων, επιλογών και αποφάσεων ζωής (περισσότερες πληροφορίες εδώ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση των εφήβων ενισχύθηκε με κάθε μέσο/τρόπο (ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών, αφίσες, blogs, social media, κ.λπ.), που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη απήχηση και συμμετοχή τους. Στην ανατροφοδότηση που έδωσαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αποτυπώθηκε το ενδιαφέρον που είχε η αλληλεπίδραση εφήβων από διαφορετικά νησιά, οι συζητήσεις μεταξύ τους σε υποομάδες, καθώς και η πολύπλευρη προσέγγιση του κεντρικού θέματος κάθε εργαστηρίου. Επιπλέον, ήταν βοηθητική η στάση των συντονιστριών στη δημιουργία κλίματος οικειότητας και ασφάλειας.

Τη σχολική περίοδο 2022 – 2023, παρά την επαναφορά της δια ζώσης λειτουργίας, κρίθηκε αναγκαία η διατήρηση της συγκεκριμένης διαδικτυακής παρέμβασης. Υλοποιήθηκαν 6 εργαστήρια με την ίδια θεματολογία (περισσότερες πληροφορίες εδώ), αλλά με τροποποιήσεις στη δομή κάθε εργαστηρίου, προκειμένου να μην αποτελεί επανάληψη για όσους συμμετείχαν και την προηγούμενη χρονιά. Η συμμετοχή, αν και μικρότερη, ήταν ικανοποιητική. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι συναντήσεις αυτές αποτέλεσαν αφορμή για νέα γνώση, ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση για θέματα που τους αφορούν και ήταν βοηθητικές στη βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους, αλλά και στην εμπέδωση στάσεων και αντιλήψεων που προϋπήρχαν. 

 

Στα διαδικτυακά εργαστήρια συμμετείχαν συνολικά περίπου 150 μαθητές και μαθήτριες λυκείου από 12 νησιά: Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Αντίπαρο, Σίφνο, Άνδρο, Μήλο, Αμοργό και Φολέγανδρο. Αξιοσημείωτο ήταν το ενδιαφέρον και η πρόθεση συμμετοχής από περισσότερους εφήβους, αλλά αστάθμητοι παράγοντες όπως: ο ελλιπής τεχνολογικός εξοπλισμός, η κακή σύνδεση internet, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι αυξημένες ή/και έκτακτες υποχρεώσεις (π.χ. αθλητικοί αγώνες, διαγωνίσματα, κ.λπ.) παρεμπόδισαν τη συμμετοχή τους. Παρόλο που τα εργαστήρια είχαν αυτοτελή και προαιρετικό χαρακτήρα, υπήρξε ένας σταθερός «πυρήνας» συμμετεχόντων σε όλα τα εργαστήρια κάθε χρονιά. Επιπρόσθετα, αρκετοί από αυτούς συμμετείχαν σταθερά στα εργαστήρια των δύο τελευταίων ετών.

Συμπερασματικά, οι «Eφηβικές Aνησυχίες” …κάνε log in! έδωσαν τη δυνατότητα σε εφήβους από διαφορετικές περιοχές των Κυκλάδων να συναντηθούν σε έναν κοινό διαδικτυακό τόπο και, μέσα σε κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, να επεξεργαστούν θέματα που τους απασχολούν σε αυτή την ιδιαίτερη φάση ζωής, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό.

Για το Κέντρο Πρόληψης η επαφή, η σύνδεση και η δουλειά με τους εφήβους αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητα, τόσο εντός  όσο και εκτός σχολικού πλαισίου. Η ιδιαίτερη συγκυρία της πανδημίας ανέδειξε έναν νέο τρόπο προσέγγισης και επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, που παρέμεινε λειτουργικός και με τη λήξη της. Η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας είναι σημαντική και για τα επόμενα χρόνια, όσο κάνει νόημα και στους ίδιους τους εφήβους.