Θησέας Κυκλάδων

Δίκτυα

Η δικτύωση και η συνεργασία με όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς σε κάθε τοπική κοινότητα (αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί φορείς) είναι απαραίτητη για την σύνδεση του Κέντρου Πρόληψης με τη ζωή και τις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού και προϋπόθεση για την ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τις υπηρεσίες που το Κέντρο Πρόληψης παρέχει.

Έτσι οργανώνονται οι πρώτες ομάδες εκπαίδευσης, από αυτό το πρώτο απλό δίκτυο, που γίνεται όλο και πιο σύνθετο όσο επεκτείνεται η δράση του Κέντρου Πρόληψης στην κοινότητα. Συχνά, σε μια επόμενη φάση, μέλη των ομάδων που αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν την μεταξύ τους σύνδεση, αλλά και να παραμείνουν συνδεδεμένοι με το δίκτυο που δημιουργεί η λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης, δημιουργούν οι ίδιοι πιο πολύπλοκα δίκτυα με στόχους που έχουν για τους ίδιους προσωπικό νόημα και παράλληλα «θρέφουν» την κοινότητά τους.

Δίκτυα που ήδη λειτουργούν με μια σταθερή και θεσμοθετημένη μορφή και έχουν φτιαχτεί με ενθάρρυνση, υποστήριξη και συμμετοχή του Κέντρου Πρόληψης:

Δίκτυο ομάδων που εκδίδουν το περιοδικό «Φιλοστοργία»

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσης των γονιών, όσοι επιθυμούν να κρατήσουν τη σχέση και τη συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με το Κέντρο Πρόληψης έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην ομάδα της «Φιλοστοργίας» στο νησί τους, που αποτελεί μέρος ενός δικτύου από ομάδες γονιών σε πέντε νησιά (Σύρο, Τήνο, Αντίπαρο, Ίο, Θήρα) που όλοι μαζί εκδίδουν το περιοδικό.

Οι γονείς αυτοί συνεχίζουν να αξιοποιούν τις ομάδες τους ως πλαίσια στήριξης και επεξεργασίας του προσωπικού τους μεγαλώματος με έναν πιο αυτόνομο τρόπο και επιπλέον γράφουν και εκδίδουν το περιοδικό, το οποίο στη συνέχεια μοιράζεται στην κοινότητα. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2003 (εκδίδεται ένα τεύχος το χρόνο), ενώ το 2008 εκδόθηκε συλλεκτικός τόμος που περιέχει τα έξι πρώτα τεύχη του περιοδικού. Η ομάδα είναι ανοιχτή στην είσοδο-έξοδο μελών.

Επιτροπές Ψυχικής Υγείας στα νησιά Τήνου, Πάρου

Το Κέντρο Πρόληψης ενθαρρύνει τη δικτύωση και τη συνεργασία των φορέων που έχουν κοινωνική δράση στις τοπικές κοινότητες και συμμετέχει ενεργά σε όσα δίκτυα δημιουργούνται με στόχο την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα της κοινότητας. Οι Επιτροπές που είναι σε λειτουργία είναι:

α) Η Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Τήνου με μέλη το Δήμο Τήνου, το Κέντρου Υγείας Τήνου, το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων», την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ, τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, την Αστυνομία Τήνου.

β) Η Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Πάρου με μέλη το Δήμο Πάρου, το Κέντρο Υγείας, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πάρου-Αντιπάρου, εκπρόσωπο της Ορθόδοξης Εκκλησίας Πάρου-Αντιπάρου, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων», το Εθελοντικό Κέντρο ΑΜΕΑ Νάουσας, το «Βοήθεια στο Σπίτι», την Αστυνομία Πάρου-Αντιπάρου, το Λιμενικό Σώμα Πάρου-Αντιπάρου, το Κέντρο Υγείας, την Κινητή Μονάδα Ψυχικής υγείας ΒΑ Κυκλάδων.

Δίκτυο εκπαιδευτικών

Το δίκτυο των εκπαιδευτικών είναι ένα δίκτυο ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο -λόγω της κινητικότητας των εκπαιδευτικών- αλλά «ζωντανό» και σταθερό ως προς τη συνέχεια εδώ και αρκετά χρόνια, με σημείο αναφοράς το Κ.Π. κι έναν σταθερό πυρήνα εκπαιδευτικών που ζουν μόνιμα στις Κυκλάδες. Συμμετέχουν σε αυτό οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν τις ομάδες ευαισθητοποίησης του Κ.Π. και -μέσα από την εκπαίδευση τους και την εμπειρία της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής υγείας στις τάξεις τους- διαμορφώνουν μια νέα αντίληψη για το παιδαγωγικό έργο και το ρόλο τους, που τους συνδέει και δημιουργεί προϋποθέσεις για κοινές δράσεις, συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη και αξιοποίηση της «ομάδας ομοτίμων» για περαιτέρω εξέλιξη και μάθηση.