Θησέας Κυκλάδων

Φιλοσοφία

Τα προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης διαπνέονται από τη βασική αρχή πως «Εξαρτήσεις υπάρχουν πολλές, όλες όμως είναι δευτερογενείς. Ο πρωτογενής εθισμός είναι η εξάρτηση από μια ζωή χωρίς νόημα» (Γ. Βασιλείου)

Γι’αυτό, οι παρεμβάσεις του δεν εστιάζουν στην ίδια τη χρήση και τους κινδύνους από αυτή. Επικεντρώνονται κυρίως στις αιτίες του προβλήματος της εξάρτησης, επιδιώκοντας την προαγωγή της γενικότερης ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων, μέσω μιας αμιγούς εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, κεντρικοί στόχοι του προγράμματος του Κέντρου Πρόληψης είναι:

1. Η ουσιαστική στήριξη των ρόλων και των συστημάτων που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του ανθρώπου, δηλαδή η στήριξη του γονιού και του εκπαιδευτικού – μια και η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τα δύο κατεξοχήν συστήματα που σχετίζονται με το μεγάλωμα του νέου ανθρώπου.

Η συμμετοχή στα προγράμματα του κέντρου δίνει τη δυνατότητα σε γονείς και εκπαιδευτικούς να επεξεργαστούν ζητήματα επαναπροσδιορισμού του ρόλου τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και πιο ικανοί ως άνθρωποι, οι ίδιοι και τα παιδιά τους, να διαχειριστούν τη ζωή τους με τρόπο λειτουργικό και δημιουργικό σε μια πραγματικότητα, όπως η σημερινή, που γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη και συνάμα απρόβλεπτη.

2. Η ενεργοποίηση θετικών διεργασιών στις ανθρώπινες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα (οικογένεια, σχολείο, ευρύτερη κοινότητα) και η ανάπτυξη ενσυνείδητης ενημερότητας γι’αυτές.

3. Η δημιουργία δυνατοτήτων και ευκαιριών για την δημιουργία πλαισίων αυτορρύθμισης και επεξεργασίας του μεγαλώματος του ανθρώπου. Η δυνατότητα, δηλαδή, δημιουργίας μικρών κοινωνικών ομάδων σταθερής διάρκειας, οι οποίες αποτελούν ζωτικό χώρο που προάγει τη βιωσιμότητα του ψυχοκοινωνικά υγιούς, υπεύθυνου και αυτόνομου ατόμου, και κατά συνέπεια ολόκληρης της κοινωνίας.

4. Και, τέλος, η δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τομέων και υπηρεσιών, με στόχο την αύξηση των δυνατοτήτων της κοινότητας ώστε να αναλάβει αυτή δυναμικά την ανάπτυξη συνθηκών που είναι απαραίτητες για την προάσπιση και προαγωγή της υγείας.