Θησέας Κυκλάδων

Συμβουλευτική

Το Κέντρο Πρόληψης μπορεί να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και κινητοποίηση για παραπομπή στο κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα στους χρήστες ουσιών και στις οικογένειες τους που απευθύνονται σε αυτό.

Επίσης απαντά σε αιτήματα για ποικίλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής ή παραπέμποντας σε αντίστοιχες πιο κατάλληλες δομές.