Θησέας Κυκλάδων

Κοινότητα

Το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιεί εκδηλώσεις ανοιχτές στην κοινότητα (ομιλίες, θεατρικά δρώμενα, φεστιβάλ κ.λπ.) με στόχο την προβολή του έργου του και την κινητοποίηση των πολιτών σχετικά με την αξιοποίηση των υπηρεσιών του, καθώς και την έγκυρη ενημέρωση σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας. Επίσης συμμετέχει σε δράσεις συνεργασίας φορέων με στόχο την δικτύωση και την ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας ώστε η πρόληψη να γίνει υπόθεση όλων.