Θησέας Κυκλάδων

Γέμισε ο ουρανός της Ερμούπολης με όνειρα, επιθυμίες, στόχους, δυνάμεις και αποθέματα…

Με την ελευθέρωση στον ουρανό της Ερμούπολης των μπαλονιών των επιθυμιών, των στόχων και των αποθεμάτων δύναμης των μαθητών ολοκληρώθηκε η δράση με την Α’ τάξη του 1ου γυμνασίου Σύρου.

Η συγκεκριμένη δράση ξεκίνησε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και είχε στόχο τη γνωριμία και σύνδεση των παιδιών της Α’ τάξης , ώστε να ενισχυθεί η ένταξή τους στη νέα σχολική βαθμίδα και το καλό κλίμα στο σχολείο. Στη δράση εστιάσαμε πολύ σε δυνάμεις, δεξιότητες των παιδιών, αλλά και στα όνειρα και τις επιθυμίες τους. Η εστίαση στις δυνάμεις κάνει τον Άνθρωπο να αισθάνεται άξιος και αποδεκτός, μειώνοντας έτσι το στρες, την απειλή, και βοηθώντας την ένταξη και τη σύνδεσή του με τους άλλους ανθρώπους, ενώ το ονείρεμα απελευθερώνει ενέργεια και κινητοποιεί.

Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην αρχή «Η μάθηση βασίζεται στη σχέση και μάλιστα σε ένα συγκινησιακό κλίμα που εστιάζει στο θετικό…», την οποία ο διεπιστημονικός διάλογος έχει αναδείξει με σημαντικά ερευνητικά δεδομένα και περιελάμβανε πέντε δίωρες συναντήσεις στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019.

Η υλοποίηση της δράσης έγινε σε στενή συνεργασία με το σχολείο και την ομάδα των εκπαιδευτικών.