Θησέας Κυκλάδων

Γέμισε ο ουρανός της Ερμούπολης με όνειρα, επιθυμίες, στόχους, δυνάμεις και αποθέματα…

Με την ελευθέρωση, στον ουρανό της Ερμούπολης, των μπαλονιών των επιθυμιών, των στόχων και των αποθεμάτων δύναμης των μαθητών ολοκληρώθηκε η παρέμβαση στην Α’ τάξη του 1ου Γυμνασίου Σύρου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση ξεκίνησε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και είχε στόχο τη γνωριμία και τη σύνδεση των μαθητών της Α’ τάξης , ώστε να ενισχυθεί η ένταξή τους στη νέα σχολική βαθμίδα και το καλό κλίμα στο σχολείο. Στην παρέμβαση εστιάσαμε πολύ στις δυνάμεις και στις δεξιότητες των παιδιών, αλλά και στα όνειρα και τις επιθυμίες τους. Η εστίαση στις δυνάμεις κάνει τον Άνθρωπο να αισθάνεται άξιος και αποδεκτός, μειώνοντας έτσι το στρες, την απειλή, και βοηθώντας την ένταξη και τη σύνδεσή του με τους άλλους ανθρώπους, ενώ το ονείρεμα απελευθερώνει ενέργεια και κινητοποιεί.

Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην αρχή «Η μάθηση βασίζεται στη σχέση και μάλιστα σε ένα συγκινησιακό κλίμα που εστιάζει στο θετικό…», την οποία ο διεπιστημονικός διάλογος έχει αναδείξει με σημαντικά ερευνητικά δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες για την παρέμβαση μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Πραγματοποιήθηκαν πέντε δίωρες συναντήσεις με τους μαθητές στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019, σε στενή συνεργασία με το σχολείο και μια ομάδα εκπαιδευτικών.