Θησέας Κυκλάδων

Ομάδες παιδιών στην Σύρο

Τον Οκτώβριο ξεκίνησαν δύο ομάδες παιδιών στην Σύρο, στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης. Στις ομάδες αυτές συμμετέχουν παιδιά πρώτης έως έκτης δημοτικού χωρισμένα στις ομάδες ηλικιακά,  με στόχο την εκπαίδευση τους σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. Σε αυτές τις ομάδες τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται σε ομάδες, να αναγνωρίζουν στον εαυτό τους πλεονεκτήματα και αδυναμίες, αξιοποιώντας τους συνομιλήκους τους.