Θησέας Κυκλάδων

Ομάδες Εφήβων στην Σύρο

Τον Οκτώβριο ξεκίνησαν δύο ομάδες εφήβων στην Σύρο, στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης,  δευτέρας γυμνασίου έως δευτέρας λυκείου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πλασίου μέσα στο οποίο οι έφηβοι θα μπορούν να επεξεργάζονται τους προβληματισμούς, τις αλλαγές και τις δυσκολίες που βιώνουν και παράλληλα θα εκπαιδευτούν σε δεξιότητες ζωής. Δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να σταθούν και να οργανώσουν υπεύθυνα και δημιουργικά την ενήλικη ζωή τους.