Θησέας Κυκλάδων

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής Γαυρίου – Μπατσίου, Άνδρου

Βιωματικό Σεμινάριο Ευαισθητοποίησηςστην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας, για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής Γαυρίου – Μπατσίου, Άνδρου, σε συνεργασία με τη ΔΠΕ και ΔΔΕ Κυκλάδων.

 

«Ο Εκπαιδευτής σήμερα: νέες συνθήκες, νέες ανάγκες, νέες δεξιότητες»

 

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου και θα πραγματοποιείται κάθε δεύτερη Πέμπτη για 5 συναντήσεις, 6-9 μμ., στο Γυμνάσιο του Γαυρίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» Τηλ.: 2281085149