Θησέας Κυκλάδων

«Παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στον μαθητικό πληθυσμό» Διαδικτυακό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» διοργανώνει Διαδικτυακό Βιωματικό Σεμινάριο για  εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Κυκλάδων με σκοπό την υποστήριξή τους σε παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στον μαθητικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • η ευαισθητοποίηση – εκπαίδευση στη διαμόρφωση και στο συντονισμό ομάδας
  • η συνδιαμόρφωση του συμβολαίου της ομάδας και η αξιοποίησή του ως εργαλείο στην τάξη
  • η εξοικείωση με τη μεθοδολογία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού παρεμβάσεων στους μαθητές

Διάρκεια: 9 ώρες

Χρόνος υλοποίησης: Κάθε Δευτέρα 18:00-21:00,  1,8,15 Νοεμβρίου 2021 (3 συναντήσεις)

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 – 23 άτομα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν ή προτίθενται στο μέλλον να υλοποιήσουν  παρεμβάσεις σε μαθητές (π.χ. εργαστήρια δεξιοτήτων, project, ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων κ.λπ.) σε θέματα όπως η ψυχική και συναισθηματική υγεία, η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και η πρόληψη των εξαρτήσεων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας και υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν ανάλογες  παρεμβάσεις. Επιπρόσθετα, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ και είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο εγγραφής https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvf–ppzgrGtUgcQd_5EyenzNpS4qxZBVa

έως την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2281085149, καθημερινά 9.00 – 15.00.