Θησέας Κυκλάδων

Ο Θησέας «συνδέεται» διαδικτυακά με την κοινότητα

Δύο μήνες μετά τις μεγάλες αλλαγές που έφερε στην καθημερινότητα μας η συνθήκη της πανδημίας… 

τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «συνομιλούν» για τη ρευστότητα της εποχής και τις επιδράσεις της στον άνθρωπο, καθώς και για τη σημασία ανάπτυξης δεξιοτήτων προσαρμογής σε αυτήν.

«Μαθαίνω να ζω σε συνθήκες που συνεχώς αλλάζουν»

την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 από τις 12:00

Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες των Κυκλάδων

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η συνομιλία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης χωρίς δήλωση συμμετοχής.