Θησέας Κυκλάδων

«Βηματίζω… προχωρώ… μεταβαίνω…» με νηπιαγωγούς & δασκάλους

Ο «Θησέας» στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2019-2020 βημάτισε και προχώρησε σε μια πορεία μετάβασης  μαζί με νηπιαγωγούς & δασκάλους!

Με στόχο την επεξεργασία της «μετάβασης» & την αξιοποίησή της ως μια ευκαιρία για δημιουργικό μεγάλωμα των παιδιών, τόσο από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, όσο και από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» ανέπτυξε σχετικές δράσεις στη σχολική κοινότητα.

Διοργάνωσε βιωματικό σεμινάριο για τους νηπιαγωγούς & τους δασκάλους των Ε’ – Στ’ τάξεων των σχολείων της Πάρου, Αντιπάρου, Τήνου, Νάξου, Σύρου,  Σαντορίνης & Αμοργού, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μέσα από τα δικά τους βιώματα:

συνδέθηκαν με την έννοια της μετάβασης

– κατανόησαν όλες τις πλευρές της

– εντόπισαν τους βοηθητικούς παράγοντες – «γέφυρες»

– διαχώρισαν τα κέρδη & τις απώλειες

– αναγνώρισαν όλα τα διαφορετικά συναισθήματα που αναδύονται

– ανακάλυψαν τα αποθέματα – εφόδια 

αποτυπώνοντας όλη αυτή τη διαδρομή με δημιουργικό τρόπο.

 

Ακολουθούν βίντεο  με τη δουλειά των εκπαιδευτικών σε κάθε σεμινάριο:

Πάρος & Αντίπαρος

 

Τήνος

 

Νάξος

 

Σύρος

 

Σαντορίνη

 

Αμοργός

 

Με το πέρας των σεμιναρίων, στα οποία συμμετείχαν συνολικά 94 εκπαιδευτικοί, οι 14 ανέλαβαν να υλοποιήσουν πρόγραμμα μετάβασης στην τάξη τους, με την υποστήριξη των επιστημονικών στελεχών του Κ.Π., καθώς και την ανατροφοδοτική – εμψυχωτική συνύπαρξή τους. Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων σχεδιάστηκαν εργαστήρια για τους γονείς των μαθητών, με στόχο την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου στην ομαλή μετάβαση των παιδιών στην επόμενη βαθμίδα.

Ωστόσο, με την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων λόγω της πανδημίας του Covid-19, δεν υλοποιήθηκαν οι παραπάνω δράσεις, όπως προβλέπονταν. Αυτή τη χρονική περίοδο επανασχεδιάζουμε, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς, τρόπους αξιοποίησης  αυτής της ιδιαίτερης συνθήκης – συγκυρίας για την ολοκλήρωση των δράσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.