Θησέας Κυκλάδων

Σεμινάριο Μετάβασης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Είναι γεγονός πως τόσο η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, όσο και η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο αποτελούν πιθανόν τις πιο σημαντικές αλλαγές στη ζωή των μαθητών, που σηματοδοτούνται πέρα από την αλλαγή της σχολικής βαθμίδας και από τις αναπτυξιακές αλλαγές των παιδιών.

Η πρωτογενής πρόληψη ενισχύοντας το έργο του σχολείου, που στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή ως ατόμου, εστιάζει στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσω της ανάδειξης και καλλιέργειας δεξιοτήτων, αξιοποιώντας τις διαδικασίες μετάβασης ως ευκαιρίες για δημιουργικό μεγάλωμα.

Αξιολογώντας τα παραπάνω, το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Θησέας Κυκλάδων» διοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σεμινάριο 4ωρης διάρκειας για τους εκπαιδευτικούς των Ε΄ και Στ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου και τους Νηπιαγωγούς με τίτλο:

«Βηματίζω, προχωρώ, μεταβαίνω:

μια δημιουργική προσέγγιση στην έννοια της μετάβασης».

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί την αφετηρία μιας ευρύτερης παρέμβασης υποστήριξης της μετάβασης και έχει τους εξής στόχους:

  • Οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν όλες τις πλευρές της έννοιας της μετάβασης.
  • Η εξοικείωσή των εκπαιδευτικών με σχετικό υλικό μέσω βιωματικών ασκήσεων, ώστε όποιος το επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα μετάβασης στην τάξη του με την υποστήριξη του Κ.Π.
  • Η βιωματική εμπειρία της συμμετοχής στην ομάδα και η απαραίτητη σύνδεση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, που θα διευκολύνει μετέπειτα την ένταξή τους σε αντίστοιχη ομάδα εποπτείας.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί εκτός σχολικού ωραρίου, ενώ τα προγράμματα στους μαθητές, διάρκειας έως και 10 δίωρων συναντήσεων, θα υλοποιηθούν το α’ εξάμηνο του 2020 (τέλη Ιανουαρίου έως τέλος του σχολικού έτους), αξιοποιώντας εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας Εκπαιδευτικά Υλικά. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στο Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο του Κέντρου Πρόληψης 2281085149.