Θησέας Κυκλάδων

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα «Parents face challenges how to help them» σε συνεργασία με τη Βαρδάκειο Σχολή της Ερμούπολης

Το Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» σε συνεργασία με τη Βαρδάκειο Σχολή της Ερμούπολης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα «Parents face challenges how to help them». Στο Πρόγραμμα, διάρκειας δύο ετών, συμμετέχουν εκπρόσωποι τριών ακόμη οργανώσεων από τη Λιθουανία, Τσεχία και Ιταλία και έχει στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών στη Συμβουλευτική των Γονέων.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017 στη Λιθουανία, το Μάιο του 2018 στην Ιταλία, ενώ τους εκπροσώπους των τριών χωρών υποδεχθήκαμε στη Σύρο το Μάιο του 2019.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πρόληψης οι εκπρόσωποι του προγράμματος ενημερώθηκαν για τη φιλοσοφία και τις δράσεις του Κέντρου και με βιωματικό τρόπο γνώρισαν καλύτερα τον τρόπο δουλειάς μας.