Θησέας Κυκλάδων

Ο «Θησέας» φέτος πήγε Νηπιαγωγείο!

Φέτος ο «Θησέας» πήγε ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ!!!

… με τις νηπιαγωγούς … με τους γονείς …για τα παιδιά

Θεωρώντας σημαντική τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου στην αυτονόμηση και την οριοθέτηση των παιδιών με τρόπο λειτουργικό από την προσχολική ηλικία, το Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», τη σχολική χρονιά 2017-2018 με επίκεντρο τα Νηπιαγωγεία ανέπτυξε δράσεις σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

  • Βιωματικά Εργαστήρια σε όλες τις νηπιαγωγούς Σύρου, Νάξου, Πάρου και Αντιπάρου στα πλαίσια επιμορφωτικών ημερίδων των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής. Συμμετείχαν όλοι  οι νηπιαγωγοί.
  • Ομάδες Νηπιαγωγών Πάρου-Αντιπάρου, Σύρου και Νάξου μακρόχρονης διάρκειας, με στόχο την ενδυνάμωση και τον εμπλουτισμό του παιδαγωγικού τους ρόλου, μέσα στο πλαίσιο της ομάδας ομοτίμων.  Συνολικά συμμετείχαν 48 νηπιαγωγοί.
  • Συναντήσεις – συζητήσεις με γονείς νηπίων, σε συνεργασία με τα Νηπιαγωγεία και τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων με στόχο τη γνωριμία των γονέων με το Κ.Π. και τις δράσεις του, την ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα του γονεϊκού ρόλου και των αλλαγών, που συμβαίνουν στο μεγάλωμα των παιδιών σε μια εποχή με ραγδαίες αλλαγές.  Οι συναντήσεις έγιναν στα παρακάτω Νηπιαγωγεία: 1ο, 3ο, 4ο Ερμούπολης, Βάρης-Μάνα και Φοίνικα Σύρου, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο & 7ο Χώρας και Φιλωτίου Νάξου, 2ο & 3ο Παροικιάς, Μάρπησσας, Κώστου & Λευκών, Μαρμάρων, Προδρόμου, Δρυού, Αγκαιριάς και Νάουσας Πάρου, Νηπιαγωγείο Αντιπάρου, 1ο Φηρών, 1ο & 3ο Εμπορείου, 1ο Επισκοπής, Μεσαριάς, Πύργου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου, Οίας και Ημεροβιγλίου Σαντορίνης.
  • Ομάδα γονέων με παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Πάρο με στόχο να βοηθηθούν στο ρόλο τους ως «εκπαιδευτές ζωής» των παιδιών τους, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών, την αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους.
  • 4 Προγράμματα Αγωγής Υγείας σε Νηπιαγωγεία της Πάρου, με τη συμμετοχή 53 μαθητών.  Στόχος ήταν να βοηθήσουν τα παιδιά να αισθανθούν αποδεκτά και σημαντικά στο πλαίσιο της ομάδας-τάξης, να λειτουργούν συνεργατικά, να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, να θέτουν και να τηρούν όρια και κανόνες και να γνωρίσουν τα συναισθήματα και τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασής τους.