Θησέας Κυκλάδων

Ο «Θησέας» πάει Νηπιαγωγείο

Φέτος ο «Θησέας» πάει ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ!!!

… με τις νηπιαγωγούς … με τους γονείς …για τα παιδιά

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συναισθηματική, κοινωνική, γνωστική και σωματική του ανάπτυξη. Η προσχολική εκπαίδευση συμβάλλει καθοριστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και στην προετοιμασία τους για την ομαλότερη ένταξη τους στο σχολικό περιβάλλον. Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας βρίσκονται σε ένα ξεχωριστό στάδιο ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από διάφορα αλληλένδετα στοιχεία: τελειοποίηση του βαδίσματος, ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, έλεγχος σφιγκτήρων, ανάπτυξη του λόγου. Αρχίζουν να κατακτούν την ικανότητα γλωσσικής έκφρασης, να καταλαβαίνουν πολλά από τα λόγια των μεγάλων, να ρωτούν, να εξηγούν τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Επίσης, σχεδιάζουν και εμπλέκονται σε δραστηριότητες, έχοντας την ικανότητα να κρίνουν τη συμπεριφορά τους με βάση τα παραπάνω κριτήρια και να την προσαρμόσουν σε αυτά. Αυτά τα χαρακτηριστικά παρέχουν τη βάση για μια αίσθηση συνεχώς αυξανόμενης αυτονομίας του παιδιού, γεγονός που συχνά φέρνει τους γονείς, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, αντιμέτωπους με νέες καταστάσεις και συναισθήματα, αλλά και πολλούς προβληματισμούς σχετικά με την οριοθέτηση της συμπεριφοράς των παιδιών.

Θεωρώντας  σημαντική τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου στην αυτονόμηση και την οριοθέτηση των παιδιών με τρόπο λειτουργικό, το Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018, πραγματοποιεί δράσεις που επικεντρώνονται στο Νηπιαγωγείο.

Πιο συγκεκριμένα:

  • βιωματικά εργαστήρια στις νηπιαγωγούς, συμμετέχοντας στις ημερίδες των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής σε Σύρο, Πάρο και Νάξο.
  • εκπαιδευτικά σεμινάρια στις νηπιαγωγούς, μακρόχρονης διάρκειας, με στόχο την ενδυνάμωση και τον εμπλουτισμό του παιδαγωγικού ρόλου, μέσα στο πλαίσιο της ομάδας ομοτίμων.
  • συναντήσεις – συζητήσεις με γονείς νηπίων, σε συνεργασία με τα νηπιαγωγεία και τους συλλόγους γονέων & κηδεμόνων με στόχο τη γνωριμία των γονέων με το Κ.Π. και τις δράσεις του, την ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα του γονεϊκού ρόλου και των αλλαγών που συμβαίνουν στο μεγάλωμα των παιδιών σε μια εποχή με ραγδαίες αλλαγές
  • ομάδες γονέων, με στόχο να βοηθηθούν οι γονείς στο ρόλο τους ως «εκπαιδευτές ζωής» των παιδιών τους, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών, την αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους.
  • προγράμματα αγωγής υγείας στα νήπια. Οι νηπιαγωγοί, μπορούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας στις τάξεις τους με την συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης. Στόχος είναι να βοηθήσουν τα παιδιά, στο πλαίσιο της ομάδας, να αισθανθούν αποδεκτά και σημαντικά στο πλαίσιο της ομάδας-τάξης, να λειτουργούν συνεργατικά, να  αποδέχονται τη διαφορετικότητα και να θέτουν και να τηρούν όρια και κανόνες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς & εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης  στα τηλέφωνα των κατά τόπους παραρτημάτων (Σύρος: 2281085149, Πάρος: 2284024745, Σαντορίνη: 2286021203)

ο "Θησέας" πάει ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ