Θησέας Κυκλάδων

Συμμετοχή σε Επιμορφωτική Ημερίδα Νηπιαγωγών Πάρου-Αντιπάρου

Το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» συμμετέχει στην Επιμορφωτική Ημερίδα για Νηπιαγωγούς Πάρου και Αντιπάρου με τίτλο «Εγώ, η “διαφορετική” Νηπιαγωγός, εμείς οι “συνεργαζόμενες” Νηπιαγωγοί και η “αζήτητη” κούκλα», που διοργανώνει η Σχολική Σύμβουλος Π.Α. Δρ. Γιάννας Σέργη.

Τα στελέχη του Κ.Π., Κλειώ Κουνδουράκη & Φωτεινή Θεοδωροπούλου, θα συντονίσουν ένα ένα βιωματικό εργαστήρι, που αξιοποιεί τη δυναμική της ομάδας, για την ανάδειξη και αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων με στόχο την εμψύχωση των Νηπιαγωγών, καθώς και την παρώθηση και κινητοποίησή τους για συνεργασία μεταξύ τους.

Η ημερίδα θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, ώρα 8:00-14:00, στο Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς.