Θησέας Κυκλάδων

Παρεμβάσεις για τη Διαχείριση του Σχολικού Άγχους σε Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τη φετινή σχολική χρονιά, 2016-2017, και μετά από έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «εγκαινιάσαμε» μια παρέμβαση για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και ειδικότερα Λυκείου, που έχει σαν στόχο τη διαχείριση του σχολικού άγχους και του άγχους των εξετάσεων.

Μέσω της παρέμβασης οι μαθητές μπόρεσαν να κατανοήσουν το μηχανισμό του στρες, ώστε να διευκολυνθεί η δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης του αισθήματος του άγχους και να αυξηθεί η ενημερότητά τους, που διευκολύνει τη διαχείριση των συναισθημάτων.

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα σχολεία και με τη στήριξη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.