Θησέας Κυκλάδων

Ομάδα Νηπιαγωγών Πάρου-Αντιπάρου

Εμ‘πλέκομαι’ και Μαθαίνω

 Τη φετινή χρονιά αποφασίσαμε να πλέξουμε ένα νήμα, που θα συνδέσει τις/τους Νηπιαγωγούς των νησιών μεταξύ τους και με το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» με έναν άλλο τρόπο…

…για αυτό σχεδιάζουμε συναντήσεις, όπου αξιοποιώντας τις αρχές της διεργασίας ομάδας, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες, εμπειρίες και εργαλεία και με βιωματικό τρόπο να εμπλουτιστεί ο παιδαγωγικός ρόλος, να ενδυναμωθεί και να εφοδιαστεί ο εκπαιδευτικός με δεξιότητες, που διευκολύνουν το έργο του, τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην εφαρμογή Προγραμμάτων στην τάξη .

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου, 18:00-20:00 στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, στην Παροικιά. Οι συναντήσεις θα είναι δεκαπενθήμερες. Οι ενδιαφερόμενες, -οι Νηπιαγωγοί μπορούν να ενημερωθούν σχετικά και να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλ. 2284024745 (υπεύθυνη σεμιναρίου Κουνδουράκη Κλειώ)