Θησέας Κυκλάδων

Η τακτική Ολομέλεια του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης στην Αθήνα

Το Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» συμμετείχε στην τακτική ολομέλεια του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου ΚΕΠΧΕΟ, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016, στην Αθήνα.

Βασικό μέλημα σε αυτή τη συνάντηση ήταν να τεθούν οι βάσεις και να χαραχθεί η πορεία προς την 11η Πανελλήνια Συνάντηση του Δικτύου που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2017, στις Κυκλάδες. Στόχος ήταν η αναγνώριση των σημερινών αναγκών μέσα από το μοίρασμα και την ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών και η συνδιαμόρφωση προτάσεων για το περιεχόμενο και την οργάνωση της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης.

Το συμπέρασμα της διήμερης συνάντησης, θα μπορούσε ίσως να  συνοψιστεί στην παρακάτω φράση:

«Η πρόληψη παλιό σκαρί με νέα πανιά σε περίεργους καιρούς και σε ταραγμένες θάλασσες, συνεχίζει να ταξιδεύει…»

Το Πανελλήνιο Δίκτυο συγκροτήθηκε το 1993 ως μία πρωτοβουλία των πρώτων φορέων πρόληψης στη χώρα μας και από τότε μέχρι και σήμερα συνεχίζει να λειτουργεί με τη συμμετοχή όλων των αναγνωρισμένων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, όπως: ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), τα Κέντρα Πρόληψης, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), το Κέντρο Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α.) Κύπρου κ.ά.

Αποτελεί έναν ζωντανό χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ανάπτυξης για όλους όσοι λειτουργούν στο χώρο της πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, εθελοντών και επαγγελματιών. Βασικός στόχος του Δικτύου είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, της εμπειρίας, αλλά και των αρχών και αξόνων της πρόληψης σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο προωθώντας έτσι τόσο την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών, όσο και την ανάπτυξη της Υπόθεσης της Πρόληψης, μέσα από τη διάδοση καλών πρακτικών, την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασιών και την επεξεργασία συνθετικών προτάσεων χρήσιμων για τα μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στη συνάντηση του Δικτύου, που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Οκτωβρίου, συμμετείχαν 50 άτομα, εκπρόσωποι 26 φορέων πρόληψης από όλη την  Ελλάδα και την Κύπρο. Το βασικό θέμα της ολομέλειας ήταν η ανάδειξη των σημερινών αναγκών και προκλήσεων που απασχολούν τους φορείς πρόληψης και συνδέονται με την εξέλιξη των παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών προσδιορίστηκε η βασική θεματολογία της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης, που πρόκειται να πραγματοποιήσει το Δίκτυο σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας» Κυκλάδων τον Οκτώβριο του 2017.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι την ολομέλεια απασχόλησαν τα ακόλουθα θέματα: η ανθεκτικότητα των ανθρώπων της πρόληψης, καθώς λόγω της κρίσης βιώνουν έντονα πιεστικές συνθήκες εξαιτίας των αυξημένων και πολύ διαφορετικών αιτημάτων που δέχονται από την κοινότητα. Μέσα σε αυτήν τη ρευστότητα νιώθουν αγωνία κατά πόσο μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και να είναι αποτελεσματικοί στη δράση τους, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτή η κατάσταση αποτελεί και μία θετική πρόκληση για αναζωογόνηση και ανάδειξη νέων ευκαιριών και πεδίων παρέμβασης.

Οι δεδομένες συνθήκες απαιτούν αυξημένη εσωτερική συγκρότηση από τους φορείς, καλύτερο κεντρικό σχεδιασμό, ερευνητικά δεδομένα για τις νέες ανάγκες, ανάδειξη και αξιοποίηση νέων εργαλείων, καλύτερο συντονισμό μεταξύ των φορέων, άνοιγμα σε νέες μορφές συνεργασίας και δικτυώσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το προσφυγικό, οι νέες μορφές εξάρτησης κ.λπ., οριοθέτηση, ανάγκη εποπτείας, αλλά και επαρκούς στελέχωσης των φορέων.

Τέλος, αναγνωρίστηκε ότι οι παρεμβάσεις των φορέων πρόληψης έχουν εκείνο το φιλοσοφικό υπόβαθρο, αρχές και αξίες που μπορούν να απαντήσουν με τεκμηριωμένο επιστημονικά τρόπο στις νέες ανάγκες, ενώ οι συνεργασίες που έχουν χτιστεί και μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω στις τοπικές κοινότητες είναι η μόνη δυναμική απάντηση  σε όλο αυτό που βιώνουμε. Άλλωστε, ο τρόπος οργάνωσης της συγκεκριμένης ολομέλειας ήταν έμπρακτη απόδειξη των παραπάνω, καθώς η όλη διοργάνωση ήταν προϊόν συνεργασίας του Κέντρου Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου με τις υπηρεσίες του Δήμου, το Σύλλογο Κρητών Δήμου Ζωγράφου «Ο Καζαντζάκης» και το Μουσείο Γουναρόπουλου.

Το αποτέλεσμα ήταν αναζωογονητικό για όλους όσοι συμμετείχαν στις εργασίες, καθώς έθρεψε την καρδιά με συγκίνηση, το νου με νέες ιδέες και προβληματισμό και τις αισθήσεις μας με στοιχεία πολιτισμικά και πολιτιστικά, μέσα από τη φιλοξενία μας στους χώρους του Συλλόγου Κρητών Δήμου Ζωγράφου «Ο Καζαντζάκης» και του Μουσείου Γουναρόπουλου.

Πρόγραμμα τακτικής ολομέλειας του Δικτύου στην Αθήνα (21-22 Οκτωβρίου 2016)

13