Θησέας Κυκλάδων

Ομάδα Εκπαιδευτικών στη Μύκονο

Με την ολοκλήρωση του Εισαγωγικού Σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε 2 και 3 Μαρτίου 2016, και μετά από αίτημα των εκπαιδευτικών θα συνεχιστεί η εκπαίδευση κάθε δεύτερη Τετάρτη 6-9 μμ στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μυκόνου.

Ομάδα Εκπαιδευτικών