Θησέας Κυκλάδων

«Πλάθοντας ευτυχισμένα παιδιά…με όρια» στο Νηπιαγωγείο Ίου

Το Νηπιαγωγείο Ίου διοργανώνει μια συνάντηση για γονείς με στόχο τη συζήτηση, την ανταλλαγή σκέψεων και προβληματισμών σχετικά με ζητήματα ορίων των μικρών παιδιών ή αλλιώς των μικρών ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ!

Το θέμα της συνάντησης: «Πλάθοντας ευτυχισμένα παιδιά…με όρια»

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 &  6:00 – 8.30 μ.μ. στο χώρο του Νηπιαγωγείου

Τη συνάντηση θα συντονίσει η Φωτεινή Θεοδωροπούλου, ψυχολόγος – επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων»

Δείτε τη σχετική αφίσα-ανακοίνωση εργαστήρι για γονείς του Νηπιαγωγείου Ίου