Θησέας Κυκλάδων

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Α/Βαθμιας στο Κόρθι της Άνδρου

Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολική Σύμβουλος της 4ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Κυκλάδων σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων», τη Διευθύντρια και το Σύλλογο Διδασκόντων ΔΣ Όρμου Κορθίου, διοργάνωσαν και πραγματοποίησαν επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα αγωγής υγείας και τους εκπαιδευτικούς ΑΕ των Τμημάτων Ένταξης  .

ΘΕΜΑ: Οργάνωση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας συνολικά και των εκπαιδευτικών ατομικά, για την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών στο Σχολείο: Ρόλοι, Εργαλεία και Όρια

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015, ώρες 17.30-21.30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δημοτικό Σχολείο Όρμου Κορθίου

ΣΤΟΧΟΙ:

1. Η σχολική μονάδα ως οργανισμός, αποκτά αυτορρυθμιστικές δεξιότητες, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις περιπτώσεις περίπλοκων και πολυπαραγοντικών καταστάσεων και παιδαγωγικών περιστατικών, που αφορούν μαθητές και στα οποία εμπλέκονται μαθητές, γονείς, τοπική κοινωνία.

2. Μέσα από βιωματικές κυρίως δράσεις και αξιοποιώντας τις δικές τους δυνατότητες, οι εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται περιστατικά μέσα και έξω από την τάξη.

3. Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για βοηθητικά και σταθμισμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικό προς αξιοποίηση.

Υπεύθυνοι σεμιναρίου:

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ– Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Κυκλάδων

ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ– Ψυχολόγος, στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης ‘Θησέας Κυκλάδων’ με ειδίκευση στις εξαρτήσεις

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ- Ψυχολόγος, στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης  ‘Θησέας Κυκλάδων’