Θησέας Κυκλάδων

Η Ολομέλεια του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης στην Σύρο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ της ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ


Γραμματειακή Κάλυψη & Οικονομική διαχείριση

ΚΔΑ – Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ»

Σαρανταπόρου 20, 26223 ΠΑΤΡΑ

Τηλ/Fax: 2610-451-790

e-mail: protasi@pat.forthnet.gr

http: \\www.protasi.org.gr

Πάτρα,  21 Οκτωβρίου 2014

 

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης ταξιδεύει και συνδέεται με τους φορείς και την κοινότητα της Σύρου

Το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η τακτική ολομέλεια του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, στην Ερμούπολη, στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας» Κυκλάδων.

Το Πανελλήνιο Δίκτυο συγκροτήθηκε το 1993 ως μία πρωτοβουλία των πρώτων φορέων πρόληψης στη χώρα μας και από τότε μέχρι και σήμερα συνεχίζει να λειτουργεί με τη συμμετοχή όλων των αναγνωρισμένων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, όπως: Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), τα Κέντρα Πρόληψης, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), Κέντρο Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α Κύπρου κ.ά. Αποτελεί ένα ζωντανό χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ανάπτυξης για όλους όσους λειτουργούν στο χώρο της πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, εθελοντών και επαγγελματιών. Βασικός στόχος του Δικτύου είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, της εμπειρίας αλλά και των αρχών και αξόνων της πρόληψης σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο προωθώντας έτσι τόσο την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών όσο και την ανάπτυξη της Υπόθεσης της Πρόληψης μέσα από τη διάδοση καλών πρακτικών, την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασιών και την επεξεργασία συνθετικών προτάσεων χρήσιμων για τα μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους

Στην συνάντηση αυτή πρόκειται να συμμετέχουν εκπρόσωποι 18 φορέων και τα βασικά θέματα που θα επεξεργαστούν είναι η διοργάνωση της 10ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, το Φθινόπωρο του 2015, καθώς και η ανταλλαγή καλών πρακτικών από τη δουλειά τους στη σχολική και ευρύτερη κοινότηταοι οποίες μπορούν να επιφέρουν μακροπρόθεσμες και βιώσιμες αλλαγές.

Επίσης το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης αυτές τις ημέρες θα έχει την ευκαιρία σύνδεσης με το  Δίκτυο Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ν. Κυκλάδων καθώς θα συμβάλλει ενεργά στις εργασίες του 5ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης των Εξαρτήσεων ευχαριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας» Κυκλάδων για τη συνεργασία και φιλοξενία της συνάντησης