Θησέας Κυκλάδων

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στην Άνδρο

Η Σχολική Σύμβουλος της 4ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Κυκλάδων σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης ‘’ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ’’, διοργανώνει επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας της Άνδρου. Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν και όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που ανήκουν ή διδάσκουν ορισμένες ώρες στα Δημοτικά της Άνδρου.

Τίτλος: «Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται»

Στόχος: του σεμιναρίου είναι μέσα από βιωματική εκπαίδευση και αξιοποιώντας την ομάδα των ομότιμων, οι εκπαιδευτικοί να γνωριστούν, να συνδεθούν, να επικοινωνήσουν με ένα διαφορετικό τρόπο, και να διερευνήσουν  τις συνθήκες που χρειάζονται για την διαμόρφωση ενός συγκινησιακού κλίματος στην τάξη που προάγει την ουσιαστική μάθηση.

Ειδικότεροι Στόχοι :

1.   Ενημέρωση για το Κέντρο Πρόληψης και τις δυνατότητες αξιοποίησής του
2.    Γνωριμία, σύνδεση, επικοινωνία των συμμετεχόντων μέσα από βιωματική εκπαίδευση. Τελικός στόχος είναι, οι εκπαιδευτικοί, αξιοποιώντας τους ομότιμους, να επικοινωνήσουν με ένα διαφορετικό τρόπο και να λειτουργήσουν  ως ομάδα.
3.  Διερεύνηση των κατάλληλων συνθηκών στην τάξη, για την διαμόρφωση  κλίματος που προάγει την ουσιαστική μάθηση
4. Διαμόρφωση παιδαγωγικού συμβολαίου στην σχολική τάξη
5. Ενημέρωση για τα προγράμματα αγωγής υγείας και το σχετικό παιδαγωγικό υλικό, που μπορεί να αξιοποιηθεί. 

Διάρκεια: 5 ώρες

Χρόνος υλοποίησης : Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013, από ώρα 12.00 έως 17.30

Χώρος διεξαγωγής: Πολυχώρος Μπατσίου

 

Προσοχή!:

Το σεμινάριο είναι βιωματικό και απαιτεί την παρακολούθηση του συνόλου του εργαστηρίου. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, θα δοθούν βεβαιώσεις σε όσους το παρακολουθήσουν.

Δήλωση Συμμετοχής:

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας , μέχρι την Παρασκεύη 18 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» (Υπ’ όψιν κας Βαρθαλίτου Παναγιώτας), με e-mail στο: thiseask@otenet.gr  ή fax στο 22810-79180, δηλώνοντας το όνομα, την ειδικότητα, το σχολείο σας και στοιχεία επικοινωνίας.