Θησέας Κυκλάδων

Ομάδα Εκπαιδευτικών Άνδρου (Μάρτιος 2013)

Το σεμινάριο μας έδωσε μια διαφορετική οπτική που μας κάνει πιο αισιόδοξους και ευέλικτους και άνοιξε δρόμο προς την αυτογνωσία, η οποία μας προκάλεσε έκπληξη…. Και να που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα κι απλά! Ή τουλάχιστον κάναμε το πρώτο βήμα. Μας λείπει η συνεύρεση, είχε ενδιαφέρον η αυτοαποκάλυψη του καθενός τόσο όσο να μην εκτίθεται. Βρήκαμε σημαντικό το άνθρωπος – ρόλος, δεν πρέπει να λειτουργούμε με ετικέτες, η καταξίωση, παγίωση ρόλων δημιουργεί εμπλοκή στο σύστημα….επιπλέον μέσα από το σεμινάριο ήρθαμε σε επαφή με διαφορετικές οπτικές, αναστοχαστήκαμε… Συνεργαστήκαμε σε ομάδες. Ενώ το ζητάμε από τα παιδιά εμείς δεν το έχουμε κάνει ποτέ και ούτε το κάνουμε. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να βιώσουμε το να είσαι μέλος ομάδας κι ένα νέο εργαλείο για τη δουλειά μας. Μας έκανε εντύπωση πως ενώ ήμασταν άγνωστοι μεταξύ μας βρήκαμε τόσα κοινά να μας συνδέουν. Σημαντική υπήρξε η συναναστροφή με συναδέλφους και άλλων βαθμίδων, περισσότερες καλημέρες στην καθημερινότητά μας. Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε την ελευθερία στη βούληση και όταν αισθανόμαστε χαρά και ανακούφιση να ξέρουμε ότι πράξαμε σωστά. Σημαντικό επίσης να μπαίνουμε στο σχολείο ως ρόλος, προστατεύει τον εαυτό μας και ανακουφίζει. Καταλάβαμε ότι δεν είμαστε μόνο αναμεταδότες γνώσεων, είδαμε τρόπους διαχείρισης ‘’προκλητικών’’ μαθητών και πειραματιστήκαμε πάνω σε αυτό με επιτυχία.  Χρειαζόμαστε έναν πιο σφαιρικό και διευρυμένο τρόπο σκέψης και να λαμβάνουμε υπόψη μας το πλαίσιο. Αισθανόμαστε πιο ολοκληρωμένοι, πλήρεις. Είδαμε πράγματα αξιοποιήσιμα στην τάξη, χρήσιμα. Ρόλοι λοιπόν και όχι χαρακτήρες, άρα αλλάζουν τα πράγματα! Χρειάζεται κατάλληλες δεξιότητες να αναπτύξει ο εκπαιδευτικός. Είναι θέμα εκπαίδευσης και όχι ταλέντου.  Μας άρεσε η ενεργητική συμμετοχή ενώ η διαφορετικότητα έδωσε γνώση αξιοποιήσιμη στην τάξη. Ενθάρρυνση λοιπόν, για αυτονομία στην τάξη και ένταξη όλων .  Είναι σημαντικός  ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη δημιουργία πλαισίου για τη σωστή λειτουργία της τάξης και υπάρχει ανάγκη για μάθηση, ευελιξία και αντανακλαστικά για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων .

 

Ομάδα Εκπαιδευτικών Άνδρου

Μάρτιος  2013