Θησέας Κυκλάδων

Ομάδα Εκπαιδευτικών Κύθνου

Η στάση του εκπαιδευτικού στο σχολείο είναι αυτή που θα δημιουργήσει ασφάλεια και άνεση να εκφράζονται οι σκέψεις των μαθητών.

Αν σε μία ομάδα δημιουργήσουμε ένα διευκολυντικό κλίμα μάθησης, στο οποίο νιώθουμε ζεστά και καλά, αισθανόμαστε επαφή, επικοινωνία, αλληλεπίδραση με άλλους, τότε αποκτούμε αυτοπεποίθηση, νιώθουμε αξιοσύνη, εισπράττουμε επιβράβευση, νιώθουμε ότι και τα λάθη επιτρέπονται αρκεί να τα συνειδητοποιείς και να τα επαναπροσδιορίζεις. Τότε νιώθουμε στήριξη και κατανόηση στο επάγγελμά μας.

Η κατανόηση των συναισθημάτων μας, συμβάλλει πάρα πολύ στην κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων γύρω μας. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζαμε αλλά τώρα το συνειδητοποιούμε περισσότερο σε σχέση με τη δυναμική της ομάδας. Επίσης, οι κουβέντες που κάνουμε με τα παιδιά μας, ο χρόνος και το περιθώριο που τους δίνουμε να πουν αυτό που τους απασχολεί, καταλαβαίνουμε, τώρα περισσότερο, ότι τα βοηθάει να είναι πιο ήρεμα την υπόλοιπη ημέρα. Η γνώση, όταν γίνεται εμπειρία είναι αυτή που τα εμπλουτίζει.

Χρειάζεται λοιπόν να επαναπροσδιορίσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα και να διαμορφώσουμε αυτές τις συνθήκες που οδηγούν στην πραγματική γνώση. Να προσαρμόσουμε το πλαίσιο ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες των παιδιών. Γιατί βελτιωνόμαστε, εξελισσόμαστε μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Μαθαίνουμε απ’ αυτούς και προσπαθούμε όλοι μαζί για το καλύτερο της ομάδας (του συνόλου).

Ομάδα Εκπαιδευτικών Κύθνου

Φεβρουάριος 2013