Θησέας Κυκλάδων

Ψυχική Ανθεκτικότητα: μια έννοια χρήσιμη σε καιρούς κρίσης – Πώς το σχολείο μπορεί να προάγει την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών

Tην Πέμπτη 28/2/2013, στις 6.00μμ, στο 3ο Δημοτικό σχολείο Τήνου, το Κέντρο Πρόληψης Θησέας Κυκλάδων σε συνεργασία με την Σχολική Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων διοργανώνουν ομιλία-συζήτηση για όλους τους εκπαιδευτικούς του νησιού, που έχει στόχο να εμπλουτίσει με καινούργιες έννοιες τον προβληματισμό μας για την εκπαίδευση στο σήμερα  και να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο οποίο να μπορούμε να δούμε θετικά τις δυσκολίες της σημερινής πραγματικότητας.

Η ιδέα της ψυχικής ανθεκτικότητας αποτελεί μια νέα οπτική για τον τρόπο που τα παιδιά και οι ενήλικες ανακάμπτουν μετά από μια τραυματική εμπειρία ή στρεσσογόνο κατάσταση της ζωής τους.

Ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ερευνών της τελευταίας δεκαετίας δείχνουν ότι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να επανέρχονται από αρνητικές εμπειρίες της ζωής τους δυνατότεροι μέσα από τη διαδικασία αντιμετώπισης αυτών των δυσάρεστων εμπειριών.

Ο τρόπος που τα σχολεία μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, θα αποτελέσει το αντικείμενο της συζήτησης μας σε αυτή την συνάντηση.

Ομιλήτρια στη συνάντηση θα είναι η κ. Λιάνα Τσαρουχά, Ψυχολόγος Msc, Σύμβουλος Πρόληψης από το Κέντρο Πρόληψης Θησέας Κυκλάδων. Τη συζήτηση θα συντονίζει η κ. Ειρήνη Τσαβαλά, Σχολική Σύμβουλος της 2ης Ε.Π.Π.Ε. Ν. Κυκλάδων, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Παρισίων SorbonneParisIV.