Θησέας Κυκλάδων

«Parents face challenges» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα σε συνεργασία με τη Βαρδάκειο Σχολή της Ερμούπολης

Το Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» σε συνεργασία με τη Βαρδάκειο Σχολή της Ερμούπολης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα «Parents face challenges». Στο Πρόγραμμα, διάρκειας δύο ετών, συμμετέχουν εκπρόσωποι τριών ακόμη οργανώσεων από τη Λιθουανία, Τσεχία και Ιταλία και έχει στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών στη Συμβουλευτική των Γονέων.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στη Λιθουανία, το Μάιο στην Ιταλία και η επόμενη συνάντηση αναμένεται στην Τσεχία το Σεπτέμβριο του 2018, ενώ τους εκπροσώπους των τριών χωρών θα υποδεχθούμε στη Σύρο το Μάιο του 2019.